Vergaderschema : 

2021 

Maandag 15 november : Ilona  

Woensdag 15 december : Gosia

2022 

Donderdag 13 januari : Peter Duijkers 

Dinsdag 15 februari : Gerard en Els

Zaterdag 12 maart : Ryan en Olaf(werkklus in tuin)  

Woensdag 13 april : Peter C en MC

Maandag 16 mei: Ria  

Woensdag 15 juni : Maaike

Vrijdag 15 juli: Toon  (met kampvuur)

Augustus geen vergadering

Woensdag 14 september: Erna

Dinsdag 11 oktober: Frank