Vergaderschema : 

2022 

Woensdag 14 september:     Erna

Dinsdag 11 oktober               Frank/Irma

Dinsdag 15 november :        Gosia 

Donderdag 15 december :    Peter D

2023 

Donderdag 12 januari :        Gerard en Els

Woensdag 15 februari :       Ryan en Olaf

Woensdag  8 maart :           Frank

Donderdag 13 april :            Ria

Dinsdgdag 16 mei :             Carolien

Woensdag 14 jun i :            Marina

Vrijdag 14 juli :                    Toon  (met kampvuur)

Augustus geen vergadering

Woensdag 13 september :    Peter C en MC

Dinsdag 10 oktober :              Maaike

Woensdag 15 november :     Erna