Spelregels 

 1. Lets-Cranendonck is een kring, een groep mensen die diensten en/of goederen willen uitwisselen in een lokaal ruil systeem.
 2. Betaling gebeurt met Lets-eenheden die wij talenten noemen.
 3. Diensten zijn gelijkwaardig en kosten "30 talenten" per uur.
 4. Eventuele onkosten die gemaakt zijn worden betaald in Euro's.
 5. Ieder lid krijgt bij de start 100 talenten en verplicht zich bij het verlaten van Lets 100 talenten in de plus te staan.
 6. Men kan zowel met een positief als met een negatief handelen.
 7. Degene die een dienst gedaan heeft, geeft per e-mail de verwoven talenten door aan de administratie met een copie  aan de persoon waar de dienst gedaan is.
 8. Het talenten overzicht wordt voor elke vergadering via de mail bekend gemaakt.
 9. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van een geleverde dienst. Als je niet kan schilderen, bied dan geen schilderklus aan.
 10. Leden zijn vrij om al dan niet op een aanbod of vraag in te gaan.
 11. Elk lid kan de stand van zaken inzien van het talentensaldo, het aanbod en vraag van de andere leden.
 12. Er is een website www.Lets-Cranendonck.nl die zo goed mogelijk actueel wordt gehouden met data, nieuws e.d.
 13. Er is een uitleen/verkoop/ruil pagina voor gereedschappen en goederen, die wordt beheerd door Toon.
 14. Elke maand, behalve in augustus, komen we bij elkaar om van gedachten te wisselen. Dat gebeurt bij toebeurt bij een van de leden thuis. Is de bijeenkomst bij jou dan wordt verwacht  dat je als afsluiting van de bijeenkomst  "iets" leuks organiseert voor de aanwezige van die avond. Dat kan en mag van alles zijn.
 15. In het kader van de nieuwe privacywet is besloten om op de website alleen  de voornamen van de leden te vermelden. Alle andere informatie is verboden en wordt zo mogelijk verwijderd.